ارتباط با ما

راه های ارتباطی با موسسه خیریه آبشار عاطفه ها گتوند

خطوط ثابت

۰۶۱-۳۶۳۲۲۷۲۲۴-۷

خطوط دائم 

۰۹۱۶۳۳۶۰۴۴۹

۰۹۱۶۳۳۶۶۱۶۷

آدرس:

گتوند، خیابان گلزار، جنب مخابرات، موسسه خیریه ابشار عاطفه ها

راه اندازی و میزبانی توسط پرسیوا